ΠΡΟΪΟΝΤΑ OMETATRON

Η OMETATRON είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρείες που σκοπό έχει την προώθηση καινοτόμων προϊόντων για την βελτιστοποίηση παθήσεων όπως η στυτική δυσλειτουργία καθώς και καταστάσεων όπως η ατονία, η απώλεια μνήμης και το στρες.

READ MORE

KAINOTOMIA OMETATRON


Τα τελευταία χρόνια ο όρος καινοτομία αποδίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προκύπτουν από την μετατροπή μίας πολύ μικρής ιδέας σε ένα μεγάλο γνώρισμα ή μία πρωτοτυπία.

Σήμερα η εταιρεία μας διακρίνεται από τα καινοτόμα και βελτιωμένα προϊόντα της προάγοντας την ανθρώπινη υγεία σε πολλούς τομείς. Οι συνεργασίες μας με παραγωγικές νέες μονάδες, η αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι οι λειτουργίες εκείνες που συνθέτουν το όραμά μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου με την κυκλοφορία μιας σειράς καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Προσφέρουμε πάντα στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

H αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι το όραμά μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.