• ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ


H Φαρμακευτική Εταιρία OMETATRON από το 2011 δραστηριοποιείται στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων που σκοπό έχουν να προάγουν την ανθρώπινη υγεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


 Τα τελευταία χρόνια ο όρος καινοτομία αποδίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προκύπτουν από την μετατροπή μίας πολύ μικρής ιδέας σε ένα μεγάλο γνώρισμα ή μία πρωτοτυπία.

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Η OMETATRON είναι μία από πιο αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές εταιρείες που σκοπό έχει την προώθηση καινοτόμων προϊόντων για την βελτιστοποίηση παθήσεων, όπως η ατονία, η απώλεια μνήμης κα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η OMETATRON είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές εταιρείες που σκοπό έχει την προώθηση καινοτόμων προϊόντων για την βελτιστοποίηση παθήσεων όπως η στυτική δυσλειτουργία καθώς και καταστάσεων όπως η ατονία, η απώλεια μνήμης και το στρες.

Aξιοποιώντας συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες άλλα και με παγκόσμιους παραγωγούς, τόσο σε φαρμακευτικά προϊόντα όσο και στα συμπληρώματα διατροφής, προωθεί την ανθρώπινη υγεία.

Σήμερα η εταιρεία μας διακρίνεται από τα καινοτόμα και βελτιωμένα προϊόντα της προάγοντας την ανθρώπινη υγεία σε πολλούς τομείς. Οι συνεργασίες μας με παραγωγικές νέες μονάδες, η αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι οι λειτουργίες εκείνες που συνθέτουν το όραμά μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου με την κυκλοφορία μιας σειράς καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Προσφέρουμε πάντα στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

Μας Εμπιστεύονται

Η OMETATRON είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές εταιρείες που σκοπό έχει την προώθηση καινοτόμων προϊόντων για την βελτιστοποίηση παθήσεων όπως η στυτική δυσλειτουργία καθώς και καταστάσεων όπως η ατονία, η απώλεια μνήμης και το στρες.

Oι συνεργασίες μας με παραγωγικές νέες μονάδες, η αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι οι λειτουργίες εκείνες που συνθέτουν το όραμα μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

H αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι το όραμά μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.