ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ OMETATRON

Oι συνεργασίες μας με παραγωγικές νέες μονάδες, η αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι οι λειτουργίες εκείνες που συνθέτουν το όραμα μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. 

READ MORE

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ OMETATRON


 H Φαρμακευτική Εταιρία OMETATRON από το 2011 δραστηριοποιείται στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων που σκοπό έχουν να προάγουν την ανθρώπινη υγεία.

Διοικείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον φαρμακευτικό κλάδο όπου έχουν συνεισφέρει τόσο στην σταθερή εξέλιξη της όσο και στην διατήρηση των αξιών δράσης της εταρείας απένταντι στις μέχρι σήμερα ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η OMETATRON είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές εταιρείες που σκοπό έχει την προώθηση καινοτόμων προϊόντων για την βελτιστοποίηση παθήσεων όπως η στυτική δυσλειτουργία καθώς και καταστάσεων όπως η ατονία, η απώλεια μνήμης και το στρες.

Aξιοποιώντας συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες άλλα και με παγκόσμιους παραγωγούς, τόσο σε φαρμακευτικά προϊόντα όσο και στα συμπληρώματα διατροφής, προωθεί την ανθρώπινη υγεία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

H αξιοπιστία, η ποιότητα και η εταιρική μας ευθύνη είναι το όραμά μας για την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.